ΤΕΣΤ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Το Αθηνά τεστ: που εξετάζει δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την κατάκτηση των σχολικών δεξιοτήτων.  Το εν λόγω ψυχομετρικό εργαλείο έχει σταθμιστεί στο Ψυχομετρικό εργαστήριο του Τομέα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1999, με βάση τον ελληνικό μαθητικό πληθυσμό.

Το ΛΑΜΔΑ τεστ:είναι ένα λογισμικό που αξιολογεί της μαθησιακές δεξιότητες και τις αδυναμίες, παιδιών σχολικής ηλικίας (Β’ – Δ’ Δημοτικού και Ε’ Δημοτικού – Β’ Γυμνασίου). Το εν λόγω τεστ έχει σταθμιστεί σε μαθητικό πληθυσμό της χώρας από το Ινστιτούτο επεξεργασίας του λόγου.

Το τεστ γλωσσικής νοημοσύνης ( DVIQ) που εξετάζει τις γλωσσικές δεξιότητες παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, Το εν λόγω τεστ είναι ερευνητικό και αναπτύχθηκε απο τις Σταυρακάκη & Τσιμπλή, 2000

Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου ΔΕΛ:  Βογινδρούκαςκ.α., 2009

Φωνολογικό Τεστ : (Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών, 1995). Εξετάζει τον τομέα φωνολογίας που ανήκει στο ευρύτερο γλωσσικό σύστημα. Η ωριμότητα του  φωνολογικού συστήματος παίζει καθοριστικό ρόλο στην κατάκτηση των δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής για αυτό και πρέπει να ελέγχεται πριν την είσοδο στο δημοτικό σχολείο.

Τεστ ανίχνευσης για την Αναπτυξιακή Απραξία του Λόγου-Δεύτερη Έκδοση, προσαρμοσμένο στην Ελληνική γλώσσα. Το εν λόγω προσαρμοσμένο τεστ είναι ερευνητικό και δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της ερευνητικής  διδακτορικής διατριβής της δρ.Βαλσαμίδου Φ, υπεύθυνης του Κέντρου λόγου και μαθησιακών δυσκολιών

Το  Raven’s Coloured Progressive Matrices test μη λεκτικό, το οποίο αξιολογεί την ρέουσα νοημοσύνη (IQ)  σταθμίστηκε στα Ελληνικά το 2015 από τους Σιδερίδη,Αντωνίου,Μουζάκη & Σίμο

CARS-3 Ερωτηματολόγιο διερεύνησης  διαταραχών αυτιστικού φάσματος,είναι αναθεωρημένη έκδοση του 2013, Pro-ed.com

Για την Αγγλική γλώσσα χρησιμοποιείται το τεστ: ’Κριτήριο Άτυπης Αξιολόγησης Βασικών Δεξιοτήτων Γραπτού Λόγου Αγγλικής Γλώσσας που έχει εκδοθεί από την Upbility Publications LTD το 2023 [ https://upbility.gr/products/atyph-aksiologhsh-agglika?keyword=%CE%BA%CF%81%CE%B9] και συγγραφέας είναι η   δρ.Βαλσαμίδου Φανή, υπεύθυνη του Κέντρου λόγου και μαθησιακών δυσκολιών. Το εν λόγω τεστ εξετάζει  δεξιότητες που αφορούν την κατάκτηση της Αγγλικής γλώσσας αναλόγως το επίπεδο του κάθε μαθητή. Η έκθεση αξιολόγησης για την Αγγλική γλώσσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εξεταστικούς φορείς πιστοποίησης.

Τα τεστ συνυπολογίζονται  στη συνολική  εκτίμηση των δυσκολιών και δεν αποτελούν απο μόνα τους δείκτες κάποιας διαταραχής.