*Το παιδί μου είναι 4 ετών και ακόμα δεν λέει το ΄΄Ρ΄΄  θα έπρεπε να ανησυχήσω;

Στην ηλικία των τεσσάρων ετών  φυσιολογικά το παιδί μπορεί να αρθρώσει πλέον όλα τα φωνήματα της μητρικής του γλώσσας,  για το φώνημα ‘’Ρ’’ όμως περιμένουμε να εμφανιστεί πολλές φορές ακόμα και στα 5,5-6 έτη, αν βέβαια δεν τίθεται κάποιο  θέμα υγείας (ανατομικό ή άλλο).

*Το παιδί μας είναι 2,8 ετών και ακόμα δεν μας μιλάει κατανοητά, προτιμά να δείχνει και έχει τη δική του ακαταλαβίστικη γλώσσα. Θα τα πει μαζεμένα;

Η έκφραση των γιαγιάδων μας΄΄ θα τα πει μαζεμένα΄΄ δεν ίσχυε και δεν ισχύει.  Η έναρξη της ομιλίας αποτελεί δείκτη για την εξέλιξη της γλωσσικής ανάπτυξης, η οποία ακολουθεί  στάδια που ολοκληρώνονται  διαδοχικά, αυτό σημαίνει πως ξαφνικά το παιδί δεν θα αρχίσει  στα 3 έτη να φτιάχνει προτάσεις ( όπως  αναλογεί χρονολογικά)  ενώ πρωτίστως δεν λέει λέξεις και φράσεις. Σε μια τέτοια περίπτωση η επίσκεψη στον Λογοπεδικό κρίνεται απαραίτητη για περαιτέρω διερεύνηση.

*Εάν το  νήπιο δεν ξέρει να γράφει και να διαβάζει λεξούλες θα μείνει πίσω στην πρώτη δημοτικού;

Με το νέο πρόγραμμα των νηπιαγωγείων τα νήπια έρχονται σε  μια πρώτη επαφή με τα γράμματα και τους ήχους τους, άλλα παιδιά αντιλαμβάνονται γρηγορότερα την σχέση ανάμεσα στο γράφημα και στο φώνημα και μπορούν να συλλαβίσουν σε απλές συλλαβικές δομές όπως  μη-λο και να διαβάσουν τελικά  ‘’μήλο’’ γρηγορότερα από κάποια άλλα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι  το παιδί που δεν θα το κάνει αυτό στα νήπια θα μείνει πίσω. Αυτό που σίγουρα όμως πρέπει να έχει κατακτηθεί  είναι ο μηχανισμός της φωνολογικής επεξεργασίας των λέξεων σε επίπεδο συλλαβής αρχικά και κατόπιν σε επίπεδο φωνήματος. Δηλαδή θα πρέπει το νήπιο να μπορεί να συλλαβίσει προφορικά, οποιαδήποτε λέξη χωρίς βοήθεια, να σκεφτεί λέξεις που ξεκινούν από ‘’α’’ ή από ‘’β’’ κ.τ.λ ,  να  αναλύσει σε φωνήματα απλές λέξεις  όπως μήλο, μάτι, καλάθι  και να μη  δυσκολεύεται να διακρίνει ακουστικά λέξεις που διαφέρουν ελάχιστα φωνολογικά όπως  Φάρος-Θάρρος , Λύκος-Νίκος  κ.ο.κ

 Όλα τα προαναφερθέντα αποτελούν δεξιότητες φωνολογικές και μεταφωνολογικές που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της γλωσσικής ανάπτυξης, όπου φυσιολογικά τελειοποιούνται  πριν την είσοδο στη δημοτική εκπαίδευση. Όταν υπάρχουν κενά και ελλείψεις τέτοιου τύπου τότε υπάρχει κίνδυνος να έχουμε καθυστέρηση στην κατάκτηση των μηχανισμών γραφής και ανάγνωσης  και τις γνωστές σε όλους δυσκολίες στη μάθηση ή μαθησιακές δυσκολίες.