ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ”ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ” ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Δ.Π.Θ ( με πρωτοβουλία της Δ.Α.Π  Δ.Ν.Φ.Κ)

(16-03-2011)

Εισηγητές: Πατσιούρας Α. Νικόλαος Ms.c Λογοθεραπευτής

               Βαλσαμίδου Ι. Φανή Ms.c Λογοπεδικός & Ειδικός Παιδαγωγός

Θέμα: ”Μαθησιακές δυσκολίες και ο ρόλος του ηλεκτρονικού

υπολογιστή”