Ο Τραυλισμός είναι διαταραχή στο ρυθμό και στην προσωδία του λογου,που σημαίνει ότι το άτομο δυσκολέυεται να μιλήσει ομαλά και με συνεχόμενη ροή.

Σταματά άναρχα μέσα στις λέξεις,κομπιάζει,επαναλαμβάνει αρκτικούς φθόγγους ή και συλλαβές και φαίνεται πολλές φορές σαν να μην του αρκεί το οξυγόνο που παίρνει αφού και η αναπνοή άναρχα και με βίαιες παύσεις επηρεάζει  τη ροή της ομιλίας.Πολλές φορές συνυπάρχουν και παγώματα ολόκληρης της μάσκας του προσώπου που συνοδεύονται από μυικους σπασμούς και συνοδές κινήσεις του προσώπου ή και των χεριών.

Συνήθως εμφανίζετε στα 2-5 έτη, αλλά για να παγιωθεί η διαταραχή θα πρέπει να παρατηρείτε για μεγάλα χρονικά διαστήματα και συνεχόμενα.Κι αυτό γιατί στην έναρξη της ομιλίας ο τραυλισμός θεωρείτε φυσιολογικός.Εάν όμως εως τα 5 έτη το πρόβλημα δεν έχει ξεπεραστεί τότε Θα πρέπει να διερευνυθεί περαιτέρω.