Το κέντρο μας λειτουργεί καθημερινά (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) με ραντεβού από τις 12,00 μ.μ. έως και τις 21:00 μ.μ.

Καλώντας στο 25510-84034 επικοινωνείτε μαζί μας και κλείνοντας ένα ραντεβού ερχόμαστε σε άμεση επαφή. Στην πρώτη μας συνάντηση γίνεται η λήψη των πρώτων ιστορικών στοιχείων και συζητούμε μαζί τους προβληματισμούς σας.

Κατόπιν γίνεται η  συνεδρία αξιολόγησης  με τον άμεσα ενδιαφερόμενο (παιδί ή ενήλικα)

Η Λογοπεδική αξιολόγηση εξετάζει όλες τις παραμέτρους και τα επίπεδα της ομιλίας και του λόγου( προφορικού και γραπτού) που ενδέχεται να αποκλίνουν από τα φυσιολογικά επίπεδα ή να παρουσιάζουν διαταραχές. Χρησιμοποιούνται τυπικά και άτυπα μέσα αξιολόγησης.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της αξιολόγησης παραθέτουμε τα συμπεράσματα μας  και αποφασίζουμε για το πρόγραμμα αποκατάστασης που θα ακολουθήσουμε σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες αλλά και τις προτεραιότητες μας.

Υπηρεσίες που προσφέρονται:

*Αξιολόγηση και παρέμβαση σε διαταραχές επικοινωνίας

– Διαταραχών άρθρωσης και φωνητικές διαταραχές.

– Γλωσσικές διαταραχές ( φωνολογικές και άλλες)

– Αφασίες

-Απραξία Λόγου-Δυσπραξία Λόγου

– Δυσαρθρίες

– Γλωσσική ανωριμότητα

– Κάθε γλωσσικό πρόβλημα που προκύπτει από κινητικές αναπηρίες

– Νοητική υστέρηση

– Αυτισμός

*Αξιολόγηση και παρέμβαση σε διαταραχές σχολικών ικανοτήτων

– Διαταραχές του γραπτού λόγου( ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσαναγνωσία, δυσγραφία)

– Διαταραχές της λογικής και μαθηματικής κρίσης( δυσαριθμησία)

*Αξιολόγηση κατάκτησης Αγγλικής γλώσσας

*Ειδική διαπαιδαγώγηση

*Συμβουλευτική γονέων

*Έλεγχος σχολικής ετοιμότητας νηπίων