Το κέντρο μας λειτουργεί καθημερινά (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) με ραντεβού από τις 12,00 μ.μ. έως και τις 21:00 μ.μ.

Καλώντας στο 25510-84034 επικοινωνείτε μαζί μας και κλείνοντας ένα ραντεβού ερχόμαστε σε άμεση επαφή. Στην πρώτη μας συνάντηση γίνεται η λήψη των πρώτων ιστορικών στοιχείων και συζητούμε μαζί τους προβληματισμούς σας.

Κατόπιν γίνεται η  συνεδρία αξιολόγησης  με τον άμεσα ενδιαφερόμενο (παιδί ή ενήλικα)

Η Λογοπεδική αξιολόγηση εξετάζει όλες τις παραμέτρους και τα επίπεδα της ομιλίας και του λόγου( προφορικού και γραπτού) που ενδέχεται να αποκλίνουν από τα φυσιολογικά επίπεδα ή να παρουσιάζουν διαταραχές. Χρησιμοποιούνται τυπικά και άτυπα μέσα αξιολόγησης.

Εάν το θέμα που θέλετε να διερευνήσουμε αφορά σχολική ηλικία και τις μαθησιακές δυσκολίες τότε μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα για να λάβετε μια πρώτη εκτίμηση στο προσωπικό σας e-mail

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKP5-Q8StJtGovXrnk4QSAJfTCctmKuG75XGklBb2c78SwlA/viewform?fbclid=IwAR0HvobKOLh6TF-3TSnRDOGbHSlg90vDG2LezjxOMrZiqcuN13WAAd1FhLQ

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της αξιολόγησης παραθέτουμε τα συμπεράσματα μας  και αποφασίζουμε για το πρόγραμμα αποκατάστασης που θα ακολουθήσουμε σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες αλλά και τις προτεραιότητες μας.

Υπηρεσίες που προσφέρονται:

*Αξιολόγηση και παρέμβαση σε διαταραχές επικοινωνίας

– Διαταραχών άρθρωσης και φωνητικές διαταραχές.

– Γλωσσικές διαταραχές ( φωνολογικές και άλλες)

– Αφασίες

-Απραξία Λόγου-Δυσπραξία Λόγου

– Δυσαρθρίες

– Γλωσσική ανωριμότητα

– Κάθε γλωσσικό πρόβλημα που προκύπτει από κινητικές αναπηρίες

– Νοητική υστέρηση

– Αυτισμός

*Αξιολόγηση και παρέμβαση σε διαταραχές σχολικών ικανοτήτων

– Διαταραχές του γραπτού λόγου( ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσαναγνωσία, δυσγραφία)

– Διαταραχές της λογικής και μαθηματικής κρίσης( δυσαριθμησία)

*Αξιολόγηση κατάκτησης Αγγλικής γλώσσας

*Ειδική διαπαιδαγώγηση

*Συμβουλευτική γονέων

*Έλεγχος σχολικής ετοιμότητας νηπίων