Η γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών ακολουθεί την παρακάτω εξέλιξη:

0-1 μηνών:

Αντιδρά στον ήχο, ησυχάζει στο άκουσμα της φωνής.

2-3 μηνών

Αρθρώνει κάποια φωνήεντα, αντιδρά στην ομιλία. και επαναλαμβάνει <<αγκου>>

4-6 μηνών

Επαναλαμβάνει συλλαβές χωρίς νόημα ( βάβισμα)

Πειραματίζεται με την δύναμη της φωνής του.

7-9 μηνών:

Αντιδρά περισσότερο αναλόγως με την συναισθηματική φόρτιση της φωνής του ενήλικα.(επίπληξης ή επιβράβευσης)

Μπορεί να αρθρώσει περισσότερα φωνήματα.

Λέει μα-μα μπα-μπα .

10-12 μηνών

Καταλαβαίνει κάποιες λέξεις που αφορούν την καθημερινή ρουτίνα του

Καταλαβαίνει στο όχι

Γυρίζει στο όνομα του

Προφέρει μικρές λεξούλες (ατα μαμά κα)

Αρθρώνει χωρίς λάθος τα φωνήματα(α,ο,ου,ε,ι π μπ,μ)

13-15 μηνών

Προφέρει 5-10 λέξεις συνειδητά και αυτόνομα κυρίως ουσιαστικά ονόματα

Διαμορφώνεται η περιστασιακή ομιλία (μια λέξη για πολλά πράγματα αναλόγως την περίσταση)

16-18 μηνών

Εκτελεί απλές οδηγίες

Προφέρει πάνω από 20 λέξεις

Συνδέει 2 λέξεις και φτιάχνει πρόταση.

19-22 μηνών

Χρησιμοποιεί περίπου 50 και παραπάνω λέξεις που αφορούν την καθημερινότητα του.

Όλο και συχνότερα φτιάχνει προτασούλες με ρήμα και ουσιαστικό

Χρησιμοποιεί τις λέξεις ‘’εγώ’’ και ‘’δικό μου’’.

2-2,5 ετών

Απαντάει σε ερωτήσεις ναι και όχι

Ονοματίζει αντικείμενα της καθημερινότητας που το πλαισιώνουν

Λέει φράσεις και ελλιπείς προτάσεις

Χρησιμοποιεί προθέσεις, πληθυντικό αριθμό και ενεστώτα των ρημάτων Χρησιμοποιεί την αντωνυμία ‘’εγώ’’

3-3,5 ετών

Mπορεί να πει χωρίς αλλοιώσεις τους φθόγγους( φ,β,χ,θ,γ) που θεωρούνται φθόγγοι της δεύτερης αναπτυξιακής περιόδου

Φτιάχνει προτάσεις με 3-4 λέξεις.

Χρησιμοποιεί τις κτητικές αντωνυμίες, ερωτηματικές και αρνητικές προτάσεις

Το λεξιλόγιο του εμπλουτίζεται με συνδέσμους προθέσεις επιρρήματα.

Αρχίζει η κατανόηση και κατηγοριοποίηση των λέξεων –ουσιαστικών σε σημασιολογικές ομάδες ( η γάτα είναι ζώο το κόκκινο είναι χρώμα κοκ)

Κάνει μικρές αφηγήσεις –περιγραφές για κάτι που συνέβη ή για ένα αγαπημένο παιχνίδι.

Μπορεί να αναγνωρίσει τα βασικά χρώματα, τα μεγέθη( μεγάλο-μικρό) τις έννοιες( μακριά-κοντά, αργά-γρήγορα ,πάνω-κάτω)

Όλο και συχνότερα καταφέρνει να συνδυάσει το ουσιαστικό και το επίθετο σε σχέση με το γένος τους ( τριχωτή γάτα, ο άγριος σκύλος)

Σε αυτή την περίοδο παρατηρείται ραγδαία ανάπτυξη λεξιλογίου.

Παρατηρεί τα λάθη στο λόγο των άλλων παιδιών.

3,5-4 ετών

Ονοματίζει επιμέρους στοιχειά κάποιου αντικειμένου( π.χ χερούλι ποτηριού)

Χρησιμοποιεί κολακευτικές λέξεις, καταλαβαίνει όταν λέει κάτι λάθος

Χρησιμοποιεί το σωστό χρώμα στη φωνή του αναλόγως τι θέλει να εκφράσει.

4-6 ετών

Κατακτά πλέον σχεδόν όλα τα φωνήματα της γλώσσα του.

Προς το τέλος της περιόδου το ΄΄Ρ’’

Χρησιμοποιεί τους χρόνους των ρημάτων, τα άρθρα και άλλες γραμματικές κατηγορίες.

Χρησιμοποιεί άρτια συγκροτημένες συντακτικά προτάσεις

Κατανοεί τα επαγγέλματα των ανθρώπων (οικείων μαμά μπαμπάς )

Δημιουργεί δικές του λέξεις ( π.χ το χορτάρι έχει χρώμα του χορταρί η αψόυρισα αντί φτερνίστηκα)

Συμμετέχει σε διάλογο αβίαστα με τους ενήλικες.

 

* Εάν το παιδί μας βρίσκεται έξω από αυτά τα πλαίσια ή η πορεία του αυτή παρουσιάζει παλινδρομήσεις, τότε θα πρέπει να συμβουλευτούμε τον ειδικό Λογοπεδικό που θα μας κατευθύνει αναλόγως.