ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΗ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Περιλαμβάνει τους παρακάτω τομείς εξέτασης:

 

 

 

                                              Αξιολόγηση:

1. Κατανόηση γενικά

 

2. Ομιλία

 α) ως προς τη δομή

Φωνολογία:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Μορφολογία:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .

Σύνταξη:

β) Ως προς το περιεχόμενο

Σημασιολογία:

γ) Ως προς τη χρήση:

Πραγματολογία:

3. Άρθρωση

Παραφθορές φωνημάτων :

Αντικαταστάσεις:

Ελλείψεις:

4. Κινητικότητα και λειτουργικότητα οργάνων άρθρωσης και φώνησης.

 

5. Ρυθμός Ομιλίας και προσωδία  

 

6. Φωνή-φώνηση

 

7. Διαταραχές γραπτού λόγου (γραφή-ορθογραφία-ανάγνωση)

8.Διαταραχές της λογικής και μαθηματικής κρίσης.

 

Μόνο μετά από μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση μπορούμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα και να καταρτίσουμε το κατάλληλο εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης.