Εποπτεία λογοθεραπευτών και ειδικών παιδαγωγών

Προσφέρει την δυνατότητα σε νέους επαγγελματίες  και σε  κάθε ενδιαφερόμενο που  θέλει να διευρύνει τις γνώσεις του πάνω σε τομείς που αφορούν:

Τους τομείς  λογοθεραπείας, ειδικής εκπαίδευσης και επίκτητων νευρολογικών διαταραχών.

Πιο συγκεκριμένα ο εποπτευόμενος  μπορεί να καταρτιστεί και να υποστηριχτεί αναλόγως:

 • Σε οποιαδήποτε τεχνικά θέματα που προκύπτουν κατά την άσκηση του επαγγέλματος. ( διαδικαστικά κ.α)
 • Στην άτυπη και τυπική αξιολόγηση διαταραχών προφορικού ή γραπτού λόγου (μαθησιακές δυσκολίες)
 • Στην απόδοση και ενημέρωση των αξιολογήσεων
 • Στην σύνταξη γραπτών εκθέσεων αξιολόγησης και προόδου για δημόσιους φορείς ή κάθε ενδιαφερόμενο.
 • Στην συμβουλευτική γονέων.
 • Στον σχεδιασμό βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων των θεραπευτικών προγραμμάτων αποκατάστασης.
 • Στην επιλογή των κατάλληλων διαγνωστικών εργαλείων προς χρήση
 • Στην χρήση έτοιμου θεραπευτικού υλικού
 • Στο σχεδιασμό θεραπευτικού υλικού
 • Στην εποπτεία συγκεκριμένων περιστατικών όπου υπάρχει ανάγκη καθοδήγησης.
 • Στην καθοδήγηση θεμάτων που αφορούν την εκπαίδευση σε ευρύτερο πλαίσιο.
 • Στη συγγραφή άρθρων και δημοσιεύσεων
 • Στη διόρθωση και επιμέλεια επιστημονικών κειμένων.
 • Και σε ό,τι αλλά θέματα προκύπτουν αναλόγως την περίπτωση.

Η εποπτείες και οι συμβουλευτικές μπορούν να γίνονται στο χώρο σας ή  και εξ’ αποστάσεως με χρήση πολυμέσων ( Skype,messenger,viber)

Οι εποπτείες γίνονται από την:

Δρ. Βαλσαμίδου Ι. Φανή

 Λογοπεδικό &  Ειδική Παιδαγωγό

Εξειδ. στις αναπτυξιακές διαταραχές της επικοιωνίας