Με τον ¨ορο Δυσαριθμησία  εννοείται η ειδική μαθησιακή δυσκολία στην κατάκτηση των μαθηματικών δεξιοτήτων.
Δυσαριθμησία μπορεί να ανιμετωπίσουν μαθητές και με άλλες μαθησιακές δυσκολίες,μαθητές με Δυσλεξία,με διάσπαση προσοχής και μαθητές με χαμηλό νοητικό δυναμικό.
Οι δυσκολίες αφορούν ,το χειρισμό των αριθμών ( συμβόλων) την ικανότητα εκμάθησης της αρίθμησης,τις αλληλουχίες των αριθμών.Πολλές φορές τα παιδιά δεν κατανοούν τα σύμβολα των πράξεων (+),(-),(Χ)(=) (< >) κ.α  Δυσκολέυονται στην επίλυση προβλημάτων ειδικά όταν είναι περίπλοκο το γλωσσικό περιεχόμενο.Δεν απομνημονεύουν την προπαίδεια,ξεχνάνε κρατούμενα σε πράξεις κα γενικά δεν τηρούν τις αλληλουχίες στις πράξεων.Δυσκολέυονται πολύ στην εκμάθηση της αναλογικής ώρας και των χρημάτικών μονάδων.
Σε προσχολικό επίπεδο παρατηρούνται δυσκολίες  χωροχρονικές και προσανατολισμού γενικότερα.Δυσκολίες με ένοιες όπως είναι το μεγαλύτερο-μικρότερο,μακρύτερο-κοντύτερο,περισσότερα-λιγότερα.Τα παιδιά μπερδεύονται με το χθές,το σήμερα και το αύριο,δεν ξεχωρίζουν διαφορές σε παρόμοια πράγματα κ.α
Η Δυσαριθμησία παρατηρείτε από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου και στις περισσότερες περιπτώσεις συνυπάρχει μαζί με άλλες δυσκολίες μάθησης.
Όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση όμως έτσι και σε αυτή, η ολοκληρωμένη αξιολόγηση θα μας διαφωτίσει και ταυτόχρονα θα μας δώσει λύσεις,πριν τα προβλήματα παγιωθούν και οι σχολικές απαιτήσεις γίνουν δυσβάσταχτες για το μικρό μαθητή.