Η Δυσαρθρία αποτελεί διαταραχή της άρθρωσης και της προσωδίας του λόγου, εξαιτίας δυσλειτουργίας του κεντρικού νευρικού συστήματος

 

Παρατηρείται σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση ή και επίκτητα σε μεγαλύτερη ηλικία μετά από τραυματισμό.

 Η δυσαρθρία έχει διάφορες μορφές αναλόγως που εστιάζεται αλλά και το μέγεθος της βλάβης.

 Κάποια από τα συμπτώματα που μπορεί να παρατηρήσουμε είναι τα παρακάτω:

 

1.     διαταραχή στον μυϊκό τόνο αναλόγως την περίπτωση 

 

α) αυξημένος μυϊκός τόνος των στοματοπροσωπικών μυών και της γλώσσας η οποία βρίσκεται σε ένταση τραβηγμένη προς τα πίσω με τη ράχη της να ακουμπάει πάνω στον ουρανίσκο.

 β) μειωμένος μυϊκός τόνος, το στόμα μπορεί να είναι μισάνοιχτο, και να υπάρχει αυξημένη σιελόρροια.

 γ) δυστονία με εναλλαγές στο μυϊκό τόνο.

 

      2.Διαταραχές της πράξης ( δυσπραξίες)

Πολλές φορές υπάρχουν προβλήματα στη λειτουργικότητα όχι μόνο των αρθρωτών αλλά και στην αδρή κίνηση γενικότερα.

 

      3.Διαταραχή στην αναπνοή

 Στην ομιλία ο ρυθμός εκπνοής εισπνοής πολλές φορές δεν ακολουθεί τη ροή του λόγου, με αποτέλεσμα να ανακόπτεται άναρχα η ροή του και άλλες φορές να σταματάει εντελώς.

 

4. διαταραχές στην φώνηση

 Η φωνή ακούγεται αδύναμη και πολλές φορές χάνεται. Άλλες φορές γίνονται απότομες αυξομειώσεις στην ένταση της.

 

Οι δυσκολίες αυτές χρειάζονται πολύπλευρη και πολυσύνθετη αντιμετώπιση αλλά κυρίως αμείωτο ενδιαφέρον απ όλες τις πλευρές προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή αποκατάσταση.