Η γλωσσική εξέλιξη των παιδιών με νοητική υστέρηση όπως αναμένεται βρίσκεται πάντα σε απόκλιση από τα αναμενόμενα για κάθε ηλικία επίπεδα ανάπτυξης.
Η καθυστέρηση της ανάπτυξης του λόγου είναι και ένα ειδοποιό στοιχείο για την πιθανότητα ύπαρξης νοητικής υστέρησης
Βέβαια για να διαπιστωθεί το νοητικό δυναμικό του παιδιού θα πρέπει να φτάσει σε ηλικία τουλάχιστον 8 ετών (ενδεδειγμένο ΤΕΣΤ νοημοσύνης που χρησιμοποιείται και στους δημόσιους φορείς είναι το WISK III)
Η καθυστέρηση στην ομιλίας είναι περίπου στον μισό σε σχέση με τα συνομήλικα παιδιά, δηλαδή ένα παιδί 5 χρονών μπορεί να έχει λόγο ανάλογο, παιδιού 2,5 ετών( στα κατώτερα φυσιολογικά όρια).
Αυτή η χρονοκαθυστέρηση δεν παρατηρείται μόνο στην ομιλία αλλά γενικότερα σε όλο το αναπτυξιακό προφίλ του παιδιού.
Έτσι λοιπόν ένα παιδί με νοητική υστέρηση σε ηλικία 3 ετών, δεν έχει καλή κατανόηση, συνήθως διαθέτει περιορισμένο ενεργό λεξιλόγιο από μικρές λέξεις, που μια (ίδια) λέξη χρησιμοποιείται για διάφορες καταστάσεις. Δεν φτιάχνει προτάσεις και η άρθρωση του συνήθως είναι αρκετά αλλοιωμένη. Η συμπεριφορά του είναι ανώριμη και δεν συμμορφώνεται σε όρια και κανόνες.
Πάντα η καθυστέρηση ανάπτυξης λόγου θα πρέπει να μας θορυβεί και μία επίσκεψη στον Λογοπεδικό θα μας δώσει τις κατάλληλες κατευθύνσεις προκειμένου η αποκατάσταση ειδικά σε περιπτώσεις όπως αυτή, να ξεκινά νωρίς πριν οι δυσκολίες γίνουν τροχοπέδη στην περαιτέρω ανάπτυξη των παιδιών.