Με τον όρο αυτό εννοείτε  η καθυστέρηση στην ανάπτυξη της ομιλίας, σύμφωνα πάντα με την αναμενόμενη *φυσιολογική  εξέλιξη της ομιλίαςκαι του λόγου. Εδώ συνήθως παρουσιάζουν προβλήματα πάνω από ένας εκ των γλωσσικών παραμέτρων (Φωνολογία, Μορφολογία, Σύνταξη, Σημασιολογία, Πραγματολογία)και ενδεχομένως σε διαφορετικά στάδια κάθε φορά.

Για παράδειγμα, ένα παιδί μπορεί να είναι γλωσσικά ανώριμο χωρίς να υπάρχουν φωνητικές διαταραχές, δηλαδή μπορεί να αρθρώνει όλους τους φθόγγους καθαρά αλλά να τους συγχέει μεταξύ τους ή να μην τους βάζει στη σωστή θέση όταν μεγαλώνει και δυσκολεύει η συλλαβική δομή των λέξεων, να έχει φτωχό λεξιλόγιο και αποδιοργανωμένο μορφοσυντακτικό σύστημα.