Η Δρ. Φανή Βαλσαμίδου είναι μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου  Λογοπεδικών & Ειδικών Παιδαγωγών με διαρκή παρουσία στο χώρο από το 2003  έως και σήμερα.
Οι πτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές της πραγματοποιήθηκαν στα επιστημονικά πεδία της λογοθεραπείας και της ειδικής αγωγής.
 Η διδακτορική διατριβή της επίσης πραγματώθηκε στο επιστημονικό πεδίο της λογοθεραπείας με θέμα τη ‘’Λεκτική δυσπραξία” και την γλωσσική ανάπτυξη  παιδιών στην προσχολική ηλικία’’.
 Είναι  επιστημονική υπεύθυνος του” Πρότυπου Κέντρου Λογοθεραπείας & Ειδικής Αγωγής” και του Κέντρου μελέτης και εμπλουτισμού γνώσεων ΄΄΄΄΄After School  στην Αλεξανδρούπολη του Ν.Έβρου.
Στα πλαίσια αυτά αναλαμβάνει αξιολογήσεις σε όλο το φάσμα ανάπτυξης του λόγου και της ομιλίας, των επικοινωνιακών δεξιοτήτων  καθώς και των σχολικών και γνωστικών  δεξιοτήτων, οι οποίες δίνονται και σε γραπτή μορφή. Καταρτίζει εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης ανάλογα με τις ανάγκες αλλά και τις προτεραιότητες του κάθε ενδιαφερόμενου.
Επίσης αξιολογήσεις γίνονται και όσον αφορά την Αγγλική γλώσσα και αφορούν την κατάκτηση δεξιοτήτων προφορικού κ γραπτού λόγου οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συμπεριληφθεί ο ενδιαφερόμενος σε ειδική μέριμνα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίων στην Αγγλική γλώσσα.
  Η Δρ. Βαλσαμίδου έχει δημοσιεύσεις σχετικά με την αξιολόγηση της παιδικής απραξίας του λόγου, και την προσαρμογή δοκιμασίας αξιολόγησης στην Ελληνική γλώσσα.
 Είναι επίσης συγγραφέας εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού  σε συνεργασία με τη διεθνή εταιρεία εκδόσεων ‘’Upbility’’ LTD.
 Έχει συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια, όπως το International Composium for Motor Speech Disorders που διεξήχθη  στην Κύπρο το Μάρτιο του 2018 από τον IALP.
Είναι επίσης σύμβουλος, λογοθεραπείας, ειδικής αγωγής, επόπτης φοιτητών, εκπαιδευτικών, καθηγητών Αγγλικής γλώσσας, όπως  και γονέων αλλά και κάθε ενδιαφερόμενου, που επιθυμεί να εμβαθύνει στα επιστημονικά πεδία της λογοθεραπείας και της ειδικής εκπαίδευσης.