Ο Πατσιούρας Νικόλαος είναι μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου  Λογοπεδικών & Ειδικών Παιδαγωγών με διαρκή παρουσία στο χώρο από το 2002  έως και σήμερα.

Οι πτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές του πραγματοποιήθηκαν στα επιστημονικά πεδία της λογοθεραπείας και της ειδικής αγωγής.

 Είναι επιστημονικός υπεύθυνος του Πρότυπου Κέντρου Λογοθεραπείας & Ειδικής Αγωγής και του Κέντρου μελέτης και εμπλουτισμού γνώσεων After School στην Αλεξανδρούπολη του Ν.Έβρου.

Στα πλαίσια αυτά αναλαμβάνει αξιολογήσεις σε όλο το φάσμα ανάπτυξης του λόγου και της ομιλίας, των επικοινωνιακών δεξιοτήτων  καθώς και των σχολικών και γνωστικών  δεξιοτήτων, οι οποίες δίνονται και σε γραπτή μορφή.

Καταρτίζει εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης ανάλογα με τις ανάγκες αλλά και τις προτεραιότητες του κάθε ενδιαφερόμενου.

Αναλαμβάνει επίσης περιπτώσεις που έχουν ανάγκη λογοθεραπείας μετά από επίκτητα νευρολογικά νοσήματα.

Καθώς και  επαγγελματικό προσανατολισμό με τη διεξαγωγή έγκυρου τεστ και  ανάλυση των αποτελεσμάτων, είναι επίσης ένα από τα πεδία δράσης του.

Έχει μετεκπαιδευτεί στις διαταραχές κατάπoσης καθώς και στην βιοανάδραση [biofeedback] η οποία έχει δείξει ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε παιδιά με σύνδρομο διάσπασης προσοχής και άλλες διαταραχές.

Είναι επίσης σύμβουλος, λογοθεραπείας και ειδικής αγωγής, γονέων, εκπαιδευτικών αλλά και κάθε ενδιαφερόμενου, που επιθυμεί να εμβαθύνει στα επιστημονικά πεδία της λογοθεραπείας και της ειδικής εκπαίδευσης.