Ο Αυτισμός ή αυτιστική διαταραχή είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή που εντάσσεται στο φάσμα των Διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών.

 

Τα άτομα με αυτισμό μπορεί να διαφέρουν κατά πολύ μεταξύ τους και να συγκεντρώνουν άλλα περισσότερα και άλλα λιγότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του συνδρόμου.

 

Σε μια προσπάθεια να οριοθετηθεί,  θα μπορούσαμε να πούμε πως στο φάσμα του αυτισμού εκδηλώνονται χαρακτηριστικά όπως:

*Διαταραχές στη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία

* Απουσία ή καθυστέρηση στην ανάπτυξη της ομιλίας

*Ηχολαλική ομιλία ( επαναλαμβάνει σαν παπαγάλος ότι ακούει)

*Επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές όπως χτύπημα χεριών, περιστροφές αντικειμένων κ.τ.λ

*Τάση απομόνωσης

*Δυσλειτουργίες αισθητηριακού τύπου

*Εμμονή στη σταθερότητα του περιβάλλοντος

*Μη κατανόηση των κοινωνικών κανόνων

*Δεν κατανοούν την επικοινωνιακή διάθεση του άλλου

*Αυτοκαταστροφικά ξεσπάσματα θυμού κα κρίσεις

*Μη σταθερή συμπεριφορά

 

Τελευταίες έρευνες της Autism Society of America το 2009 ανέβασαν το ποσοστό εμφάνισης αυτισμού στα1/91 άτομα.

Αναλογικά στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 70.000/100.000 άτομα που εμπίπτουν στο φάσμα του αυτισμού.

 

Δεν υπάρχει καμία γνωστή θεραπεία για τον αυτισμό, αλλά η έννοια της ισοδυναμεί με την εκπαίδευση. Έτσι τα άτομα με αυτισμό όπως και κάθε περίπτωση που εμπίπτει στην ειδική εκπαίδευση έχουν ανάγκη από εξειδικευμένη βοήθεια και υποστήριξη σε:     

Ø   επικοινωνιακό

Ø   γλωσσικό

Ø   γνωστικό

Ø   διανοητικό

Ø   κοινωνικό

Ø   συναισθηματικό

Ø   και συμπεριφορικό επίπεδο.

Για την προώθηση των ιδιαίτερων ικανοτήτων τους που τους καταστά μοναδικούς όπως και κάθε άλλη ανθρώπινη οντότητα.