Είναι γνωστό ότι τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στην Eλληνική γλώσσα θα παρουσιάσουν αντίστοιχες ή ακόμα και πιο εκτεταμένες δυσκολίες στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας και συγκεκριμένα της Αγγλικής.

Λόγω της αδιαφάνειας που χαρακτηρίζει την Αγγλική γλώσσα ερευνητές αναρωτιούνται εάν τελικά η Αγγλική γλώσσα είναι μια ‘’δυσλεκτική γλώσσα’’, αφού αυξανόμενες σε αριθμό έρευνες δείχνουν ότι οι αναγνώστες σε πιο διαφανής γλώσσες όπως τα Eλληνικά, τα Ιταλικά, τα Ισπανικά έχουν μικρότερες δυσκολίες να αποκωδικοποιήσουν το γραπτό λόγο. ( Spencer K.,2000)

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδία με μαθησιακές δυσκολίες στην Αγγλική γλώσσα έχουν να κάνουν με διάφορους γλωσσικούς τομείς φωνολογία,σημασιολογία,μορφολογία,συνταξη) αλλά  τα πιο εμφανή  είναι  αυτά στην ανάγνωση και στην γραφή

Βασικό βήμα πριν την αξιολόγηση για την Αγγλική γλώσσα είναι η αξιολόγηση της μητρικής γλώσσας για να προσδιοριστούν οι αδυναμίες αλλά και τα δυνατά σημεία του αξιολογούμενου.

Έπειτα αξιολογούνται ξεχωριστά οι δεξιότητες προφορικού λόγου αναλόγως το επίπεδο εκμάθησης της Aγγλικής γλώσσας  καθώς και του γραπτoύ ως προς:

  • Το λεξιλόγιο

  • Τη φωνολογία

  • Την μορφολογία και τη σύνταξη

  • Τις  δεξιότητες ανάγνωσης σε σχέση με την αποκωδικοποίηση αλλά και την κατανόηση

  •  Τις δεξιότητες γραφής σε σχέση με την ορθογραφία αλλά και την φωνοτακτική.

Η αξιολόγηση θα μας δώσει τη δυνατότητα να αναλύσουμε τις διάφορες δεξιότητες για να μπορέσουμε να τις συνθέσουμε ξανά με την κατάλληλη παρέμβαση προκειμένου να αποκτήσουν οι μαθητές μας τη βάση για να χτίσουν περαιτέρω μεταγλωσσικές δεξιότητες και να κατακτήσουν στο βαθμό που μπορεί ο καθένας την Αγγλική γλώσσα.

  • Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΣΤΟ ΛΟΓΟ  ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ  ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕ ΟΡΙΣΜΈΝΑ ΠΤΥΧΊΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ Ο ΕΞΑΤΑΖΟΜΕΝΟΣ ΝΑ ΤΥΧΕΙ ΕΙΔΙΚΉΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

 

Dr. Fani I.Valsamidou S.L.T